เลขาธิการ สศก. เปิดโครงการแรงงานคืนถิ่นฯ ณ ศพก. อ.บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และนายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว มีนายวุฒิชัย ม่วงใหม่ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อ.บ้านไผ่ และนายสุริยันต์ พิเชษฐพงษ์วิมุติ เจ้าของ ศพก. อ.บ้านไผ่ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่ง สศก. ได้นำต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นโมเดลในการขยายผลโครงการฯ ไปทั่วประเทศ ขณะนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ได้จัดอบรมไปแล้วมากกว่า 300 ราย และจะดำเนินการอบรมไปจนถึงเดือนกันยายน 2563

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3128368713918875