เลขาธิการ สศก. เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ “EXIM ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก”

      วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม CG&CSR จิตอาสา โครงการ “EXIM ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติทางหนึ่ง เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมอบทรายอะเบทและยาทากันยุงให้สำนักงานเขตพญาไท นำไปแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่พญาไทใช้เสริมมาตรการกำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันยุงต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3136508223104924