เบทาโกร เข้าพบหารือ สศก.

วันที่ 19 เมษายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท เบทาโกร เข้าพบหารือในการสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร