ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2559

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 10,500 บาท/ตัน ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัดบริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 9,300 บาท/ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 7.60 บาท/กก. มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.65 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ราคา 1.70 บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.95 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ราคา 5.65 บาท/กก.บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 6.20 บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 51.15 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ราคา 50.78 บาท/กก. ทุเรียนหมอนทอง ส่งออก เกรด ABตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 63.00 บาท/กก. มังคุด คละคุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 20.00 บาท/กก. เงาะโรงเรียนสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 33.00 บาท/กก. ลองกองเบอร์หนึ่งคุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 40.00 บาท/กก. ลำไยช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก)พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 40.00 บาท/กก. ลำไยช่อพันธุ์อีดอ เกรด AAศกอ.ชนาธิป อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 34.00 บาท/กก. สุกรสุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 70.00 บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 42.00 บาท/กก. ไข่ไก่สดเบอร์คละสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 330.00 บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 175.00 บาท/กก.