ร่วมเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร สศก. ระดมทุกภาคส่วน เสวนายุทธศาสตร์ภูมิอากาศ ปี 60-64