ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2559

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 9,500 บาท/ตัน ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ราคา 9,000 บาท/ตัน ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 9,300 บาท/ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 6.90 บาท/กก. มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.55 บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.65 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ราคา 5.55 บาท/กก. บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 5.90 บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 50.57 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ราคา 50.60 บาท/กก. ทุเรียนหมอนทอง ส่งออก เกรด AB ตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 75.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ราคา 73.00 บาท/กก. เงาะโรงเรียน สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 20.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ราคา 18.00 บาท/กก. ลองกองเบอร์หนึ่ง คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ผลผลิตหมด สุกร สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 62.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ราคา 66.00 บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 35.50 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ราคา 34.00 บาท/กก. ไข่ไก่สดเบอร์คละ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 300.00 บาท/ร้อยฟอง ราคาลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ราคา 310.00 บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 160.00 บาท/กก.