ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่10ตุลาคม2559 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ105โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์9,500บาท/ตัน ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัดบริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว9,300บาท/ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น14.5%หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์6.90บาท/กก. มันสำปะหลังสด (แป้ง25%)บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา1.55บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า15กก.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่5.75บาท/กก.บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี6.20บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ราคา 6.10 บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น3ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา53.12บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่7ตุลาคม2559ที่ราคา52.75บาท/กก. สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.50 บาท/กก. ทุเรียนหมอนทอง ส่งออก เกรดAB ตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร85.00บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ราคา 80.00 บาท/กก. เงาะโรงเรียนสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี20.00บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่7 ตุลาคม2559ที่ราคา18.00บาท/กก. สุกรสุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม62.00บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี35.50บาท/กก. ไข่ไก่สดเบอร์คละสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา300.00บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด70ตัว/กก.ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร165.00บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ราคา 155.00 บาท/กก.