เกษตรฯ จับมือ FAO และ UNDP เสริมสร้างขีดความสามารถเกษตรไทย ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ FAO และ UNDP ดำเนินโครงการ NAPs-Agri in Thailand เสริมสร้าง ขีดความสามารถของภาคเกษตรไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เดินหน้า Roadmap แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พร้อมลุยโครงการเสริมสร้างขีดความสาม