ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2559

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 9,000 บาท/ตัน ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัดบริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 9,300 บาท/ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 6.80 บาท/กก. มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.55 บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.35 บาท/กก. บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 6.00 บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 53.50 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ราคา 53.60 บาท/กก. สับปะรดโรงงานบริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.25 บาท/กก. ทุเรียนหมอนทอง ส่งออก เกรด ABตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร หยุดรับซื้อ เงาะโรงเรียนสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี หยุดรับซื้อ สุกรสุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 62.00 บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 36.50 บาท/กก. ไข่ไก่สดเบอร์คละสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 290.00 บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 155.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ราคา 160.00 บาท/กก.