ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่25 ตุลาคม2559 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ105โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์9,000บาท/ตัน ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัดบริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว9,300บาท/ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น14.5%หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์6.70บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ราคา 6.80 บาท/กก. มันสำปะหลังสด (แป้ง25%)บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา1.55บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า15กก.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่5.35บาท/กก.บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี5.80บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ราคา 6.00 บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น3ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา54.30บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่21ตุลาคม2559ที่ราคา53.50บาท/กก. สับปะรดโรงงานบริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์12.50 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่21ตุลาคม2559ที่ราคา12.25บาท/กก. ทุเรียนหมอนทอง ส่งออก เกรดABตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร หยุดรับซื้อ เงาะโรงเรียนสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี หยุดรับซื้อ สุกรสุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม62.00บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี36.50บาท/กก. ไข่ไก่สดเบอร์คละสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา280.00บาท/ร้อยฟอง ราคาลดลงจากวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ราคา 290.00 บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด70ตัว/กก.ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร150.00บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่21ตุลาคม2559ที่ราคา155.00 บาท/กก.