ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่1 พฤศจิกายน2559 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ105โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์8,000บาท/ตัน ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัดบริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว7,800บาท/ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น14.5%หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์6.70บาท/กก. มันสำปะหลังสด (แป้ง25%)บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา1.55บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า15กก.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่5.85บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ราคา 5.60 บาท/กก. บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี6.10บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น3ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา54.76บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่31 ตุลาคม 2559ที่ราคา54.75บาท/กก. สับปะรดโรงงานบริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์11.40 บาท/กก. สุกรสุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม62.00บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี36.50บาท/กก. ไข่ไก่สดเบอร์คละสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา270.00บาท/ร้อยฟอง ราคาลดลงจากวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ราคา 280.00 บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด70ตัว/กก.ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร155.00บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ราคา 150.00 บาท/กก.