สศก. ผนึก ADB และ GISTDA ลงพื้นที่อ่างทองทดลองความแม่นยำของวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านสถิติ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จับมือ ADB และ GISTDA ในโครงการนวัตกรรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านสถิติการเกษตรและชนบท เผย นำร่องแล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม โดยไทย ชูพื้นที่ อ่างทอง แหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ นำร่องศึกษาโครงการ