สศก. เร่งเครื่องขับเคลื่อน Agri - Map ระดมทีมสำรวจต้นทุน เจาะลึกทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เดินสายพฤศจิกายนนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทีมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมลงสนามทั่วประเทศเดือนพฤศจิกายนนี้ มั่นใจได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่เหมาะสม และไม่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์ ช่วยเกษตรกรตัดสินใจป