ผลพวงภัยแล้ง ฉุดจีดีพีเกษตรทั้งปี หดตัว 0.5 สศก. คาด ปีหน้าขยายตัว จากสภาพอากาศ - ศก.โลก ทิศทางดีขึ้น

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 59 หดตัว 0.5 เหตุจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและภัยแล้งที่ต่อเนื่องมาจากปี 58 ในขณะที่รายได้เกษตรกร โดยเฉลี่ยตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคม 59 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิดเพิ่มขึ้น