ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่2 ตุลาคม2560 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ105โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์12,800บาท/ตัน ราคาลดลงจากวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ราคา 13,000บาท/ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์7.20บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ราคา 7.00บาท/กก. มันสำปะหลังสด (แป้ง25%)บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา1.80บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ราคา 1.70บาท/กก. ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม17% (บาท/กก.)ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่3.80บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ราคา 3.50บาท/กก. บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี3.90บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ราคา 4.00บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น3ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา49.55บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ราคา 49.10บาท/กก. สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์4.80บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ราคา 4.60บาท/กก. สุกรสุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม55.00บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ราคา 57.00บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี38.50บาท/กก. ไข่ไก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา250.00บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด70ตัว/กก.ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร160.00บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ราคา 165.00บาท/กก.