ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ราคารายวัน  ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.30 บาท/กก.
 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.90 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี -  บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 43.10 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 42.57 บาท/กก.

น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี - บาท/กก.
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช 36.00 บาท/กก.

หอมแดงแห้ง 7 - 15 วัน ขนาดใหญ่
ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 29.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 30.00 บาท/กก.
 
หอมแดงแห้ง 7 - 15 วัน ขนาดกลาง
ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 25.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 26.00 บาท/กก.

หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 1
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 9.00 บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 2
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 6.00 บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 3
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 4.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 3.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ -  บาท/กก. 
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 700.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 350.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 250.00 บาท/ร้อยผล

สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 70.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 36.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 250.00 บาท/ร้อยฟอง
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. 
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - บาท/กก.