ผอ.สศท.4 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ศกอ. อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (สศท.4) ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งได้เยี่ยมเยียน นายพุต ฉ่ำมณี เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อแนะนำการปฏิบัติงานร่วมกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae4khonkhaen/photos/?tab=album&album_id=2137839523139226