ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีเต็กเฮง  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 16,500 บาท/ตัน
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.75 บาท/กก.
 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.20 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.50 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 43.15 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ราคา 43.20 บาท/กก.
 
น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 37.00 บาท/กก.
 
ทุเรียนหมอนทอง ไม่ส่งออกเกรด A
ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 80.00 บาท/กก.
 
เงาะโรงเรียน
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 15.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ราคา 16.00 บาท/กก.
 
มังคุดคละ
จุดรับซื้อ ต.ช้างกลาง (คุณศุภชัย) อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 22.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ราคา 20.00 บาท/กก.
 
ลองกองเบอร์ 1
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 40.00 บาท/กก.

ลำไยทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด A
บริษัท ฮะเฮง จำกัด อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 27.00 บาท/กก.
บริษัท เบสฟรุ๊ต จำกัด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 25.00 บาท/กก.

สุกร
สุดใจฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม 60.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 33.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 280.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. 
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 150.00 บาท/กก.