สศก. ร่วมแสดงความยินดีกรมหม่อนไหมครบ 9 ปี แห่งการสถาปนา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกรมหม่อนไหมเนื่องในโอกาสครบ 9 ปี แห่งการสถาปนา “9 ปี กรมหม่อนไหม สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” เพื่อประชาสัมพันธ์ประวัติและผลการดำเนินงานของกรมหม่อนไหมที่ผ่านมา 9 ปี พร้อมทั้งชมศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์หม่อนไหม “Silk Berry Corner” ตลอดจนร้านค้าผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ณ กรมหม่อนไหม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1977057795716645