สศท.1 ติดตามผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่บริหารจัดการสินค้าเกษตรพืชหัว ในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

          วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ เป็นผู้แทนร่วมในคณะผู้ติดตาม นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์หอมหัวใหญ่และมันฝรั่ง ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรพืชหัว มีเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภอฝาง ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม หอมหัวใหญ่และมันฝรั่ง ร่วมติดตามและให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ จากนั้นได้ปรึกษาหารือร่วมกับนางนิตยา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหากระเทียม หอมหัวใหญ่และมันฝรั่งในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=1993312927428935