ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2561
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 9.30 บาท/กก.  
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.60 บาท/กก.
 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.50 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2.80  บาท/กก.
 
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 38.05 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ราคา 37.87 บาท/กก.
 
น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 32.00 บาท/กก.
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช 34.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ราคา 33.00 บาท/กก.

หอมแดงแห้ง 7 - 15 วัน
ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ - บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3.20 บาท/กก. 
 
สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 60.00 บาท/กก.   
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 33.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 240.00 บาท/ร้อยฟอง  
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. 
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 140.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ราคา 135.00 บาท/กก.