สศก. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ Local Govemment Engireering Department จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยนางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ Local Govemment Engireering Department จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2729797103776040