สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมติดตามการตรวจราชการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา

        วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมการตรวจราชการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ณ หนองเล็งทราย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย ในการนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้พบปะประชาชนที่มาต้อนรับ เยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า OTOP ของจังหวัด และการทำงานของเครื่องจักรในการพัฒนาหนองเล็งทรายด้วย

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2764921150268105