ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

        วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศท.1 เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zone1chm&set=a.3139642362795980