สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ร่วมจัดนิทรรศการวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด จังหวัดเชียงราย

        วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการ สศท.1 มอบหมายให้ นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล ร่วมจัดนิทรรศการวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด ณ หนองน้ำสาธารณะหนองบัว หมู่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด รวมทั้งเวทีเสวนา
ซึ่งนางเจนธิชา ชัยชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ ทิศทางการผลิต และการตลาดสับปะรด โดยเน้นการผลิตสับปะรดคุณภาพอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งนำเสนองานวิจัย แนวทางการจัดการความเสี่ยงโซ่อุปทานภายใต้เกษตรยุคใหม่ สินค้าสับปะรด

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zone1chm&set=a.3145287992231417