การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      วันที่ 9 กันยายน 2563 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มตรวจสอบภายใน และส่วนต่างๆ ในสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3278235342265544