สศก. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 139 ปี

      วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 139 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางโดยมีนาย ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.3362938057128605