ประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร ครั้งที่ 16

      วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายมนตรี ถาวร ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร ครั้งที่ 16 (16th APEC Policy Partnership on Food Security Meeting) ในรูปแบบ Virtual Meeting โดยมีมาเลเซียในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี 2563 เป็นประธานการประชุม ชิลี นิวซีแลนด์ และ ผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) (นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์) เป็นรองประธาน เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และแลกเปลี่ยนนโยบาย/มาตรการของภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมความมั่นคงอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือต่อสถานการณ์โรคโควิด 19 รวมถึงแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคในวันที่ 27ตุลาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ การประชุมฯ ถือเป็นโอกาสอันดีของไทยในฐานะสมาชิกเอเปคในการหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ และกิจกรรม/โครงการที่จะส่งเสริมความมั่นคงอาหารของภูมิภาคเอเปค ตลอดจนผลักดันนโยบายด้านความมั่นคงอาหารของไทย และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรกับสมาชิกเอเปค

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEiaed&set=a.623477778349724