สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมพิธีสักการะวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางสุจารีย์ พิชา เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 นำเจ้าหน้าที่ ส่วน/ฝ่าย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์  อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zone1chm&set=a.3490372121056334