ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 12,000 บาท/ตัน
 
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10,000 บาท/ตัน
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.30 บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด
คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ราคา 2.10 บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.15 บาท/กก.
 
สารกาแฟโรบัสต้า
สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 66.00 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 7.40 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ราคา 7.20 บาท/กก.
 
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 58.59 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ราคา 57.70 บาท/กก.
 
หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดใหญ่
ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 45.00 บาท/กก.
 
หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดกลาง
ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 38.00 บาท/กก.
 
สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำากัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6.40 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ราคา 7.00 บาท/กก
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,800.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,100.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,000.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ราคา 2,200.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,600.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,800.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ราคา 1,100.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ราคา 1,100.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ
จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีมาชล จ.นครศรีธรรมราช 1,400.00 บาท/ร้อยผล
 
สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 80.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ราคา 76.00 บาท/กก.
 
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 33.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 250.00 บาท/ร้อยฟอง
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - บาท/กก.