ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 12,000 บาท/ตัน
 
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10,400 บาท/ตัน
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.40 บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด
คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.40 บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.20 บาท/กก.
 
สารกาแฟโรบัสต้า
สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 65.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ราคา 67.00 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 6.80 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ราคา 7.10 บาท/กก.
 
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 59.70 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ราคา 59.59 บาท/กก.
 
หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดใหญ่
ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 18.00 บาท/กก.
 
หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดกลาง
ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 15.00 บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 0
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 8.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ราคา 9.00 บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 1
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 7.00 บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 2
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 7.00 บาท/กก.
 
ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB
บริษัทโยโก แอนด์ตงหมิง จำากัด จ .จันทบุรี 160.00 บาท/กก.
ล้งนายณัฐกฤษฏ์ โอฬารหิรัญรักษ์ จ .จันทบุรี บาท/กก. 160.00 บาท/กก. 
 
สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.70 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ราคา 7.50 บาท/กก.
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,700.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,700.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,700.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,400.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,500.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 900.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ
จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีมาชล จ.นครศรีธรรมราช 1,200.00 บาท/ร้อยผล
 
สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 72.00 บาท/กก.
 
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 34.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 250.00 บาท/ร้อยฟอง
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 135.00 บาท/กก.
 
#NavigatorOAE  #สศก.