สศก. ให้การต้อนรับคณะ Graduate School of Horticulture

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยให้แก่ Dr” Hiroaki KOBAYASHI, Professor of Graduate School of Horticulture และคณะ ณ ห้องประชุมจีระพันธุ อาคาร สศก.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1999137363508688