สศท.2 ร่วมเปิดงานส่งความสุขปีใหม่ 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562 โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์บริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก งานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก