สศท.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ จ.สุโขทัย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในการนี้ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้นำเสนอผลการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 ของ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป