สศก.ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่ เรื่อง การติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ และการบูรณาการข้อมูลระดับพื้นที่ร่วมกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2233246353431120