สศท.5จัดอบรม App ฟาร์ม D และ RCMO แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ จ.นครราชสีมา

เมื่อวานนี้ (28 พ.ค.62) เวลา 09.30 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดการใช้ Application ฟาร์ม D และ RCMO สนับสนุนการดำเนินงานแปลงใหญ่ แก่ผู้จัดการแปลงใหญ่ ประธานแปลงใหญ่ และเกษตรกรในเครือข่าย ทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 มาเป็นประธานในพิธี นางอิศราภรณ์ ชัยกุณา ผู้อำนวยการส่วนสารเทศการเกษตร กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร และ ดร.ชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 75 คน