ผอ.สศท.2 ร่วมพิธีเปิดงาน "กล้วยไม้งามแห่งทุ่งทะเลแก้ว"

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “กล้วยไม้งามแห่งทุ่งทะเลแก้ว” ที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย.2562 เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ของเกษตรกร เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ Siam Orchid Center ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในระดับพื้นที่ สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน