สศท.2 และสศท.12 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนภาคฯ (เหนือล่าง)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) และนางสาวพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 (สศท.12 นครสวรรค์) ร่วมจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนล่าง) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2562 ตรวจสอบรายละเอียดแผนงานโครงการ ปี 2563 และจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2564 – 2565 ของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ การประชุมดังกล่าวมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจฯ เกษตรและสหกรณ์ 9 จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2,12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม รวม 70 คน