สศท.2 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) บริเวณป่าชุมชนบ้านป่าแดง หมู่ที่ 4 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมาคมเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ชุมชนในอำเภอพรหมพิราม นักเรียนนักศึกษา ทหาร ตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้จำนวนมาก ทั้งนี้พันธุ์ไม้ที่ปลูก ประกอบด้วย ไม้ป่ายืนต้น ไม้ผล และพืชสมุนไพร เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอนาคต