สศก. ร่วมพิธีเปิดงาน “พระแม่-แห่ง-แผ่นดิน”

      วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงาน “พระแม่-แห่ง-แผ่นดิน” และเปิดโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เดือนกรกฎาคม 2562 และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เดือนสิงหาคม 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2347167438705677