ประชุมสลก.ครั้งที่ 8/2562

        วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=440324583360674&ref=page_internal