การประชุมในช่วงสัปดาห์ความมั่นคงอาหาร ภายใต้กรอบเอเปค ณ สาธารณรัฐ

      วันที่ 19-22 สิงหาคม 2562 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงสัปดาห์ความมั่นคงอาหาร ภายใต้กรอบเอเปค ณ เมืองปูแอร์โตบารัสสาธารณรัฐชิลี ได้แก่ (1) 14th Policy Partnership on Food Security Meeting (2) 3rd Joint ATCWG-HLPDAB-OFWG-PPFS Meeting (3) Seminar for Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas in the Asia-Pacific Region และ (4) Food Security Ministerial Meeting Drafting Session พร้อมทั้งได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารของไทย อาทิ โครงการประสานพลังประชารัฐ การดำเนินงานเพื่อลดการสูญเสียอาหารและอาหารขยะ และ การค้าสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm) เป็นต้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2383003451788742