สศก. ร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมการขับ พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

      วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และนายอิทธิพล ทองหวาน นิติกรชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลลูน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2391750084247412