สศก.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัด สุโขทัย และพิษณุโลก

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล ณ วัดบ้านดงพวง หมู่ 7 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เป็นการพบปะให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 2,200 ชุด