สศท.2 ลงพื้นที่ติดตามรัฐมนตรีช่วยฯ กษ. ที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 8 กันยายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะ ในการตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ และมอบถุงยังชีพ รวม 3,200 ถุง แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อนโพดุล ณ ตำบลเขาสมอแคลง และตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากส่วนกลาง และจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย