การประชุมสมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562

      วันที่ 10 กันยายน 2562 สัตวแพทย์หญิงยวนตา พฤกษราช นายกสมาคมสบ.กษ. เป็นประธานการประชุมสมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=450876732305459&ref=page_internal