ประชุมสลก. ครั้งที่ 9/2562

      วันที่ 12 กันยายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 9/2562 พร้อมมอบของขวัญเพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงความยินดีให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ในปี 2562 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=452075378852261&ref=page_internal