การบรรยายพิเศษเรื่อง Big Data & Data Analysis ในภาคเกษตร

      วันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับเกียรติจาก นายอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้ง Ricult มาบรรยายพิเศษเรื่อง Big Data & Data Analysis ในภาคเกษตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุ่นพิเศษ)” ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2418144244941329