สศก. ร่วมแสดงความยินดีกรมประมงครบ 93 ปี แห่งการสถาปนา

      วันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวภัสชา ผ่องใส ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทน สศก. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปี ณ กรมประมง กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/