สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมกิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และเปิด "โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกร ผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงใหม่

        วันที่ 23 กันยายน 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมกิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และเปิด "โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกร ผู้ประสบภัย" โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานและร่วมรับฟังการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2461068837320006